HZ. MUSA’YA ATFEDİLEN KİTAPLARIN FARKLI REDAKSİYONLARI
(BOOKS ATRIBUTED TO MOSES DIFFERENT REDACTIONS )

Yazar : Mustafa YİĞİTOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : Volume 5 Issue 7
Sayfa : 809-817
1678    3239


Özet
Kutsal Kitap (Eski Ahit) , vahiy mahsulü, Tanrı tarafından yazdırılmış ya da insanlarca oluşturulmuş bir kitap olarak algılanmaktadır. O ilk büyük edebi eser ve tarih kitabı şeklinde görülmektedir. Fakat ne yazık ki onun kim tarafından kaleme alındığı günümüzde dahi bilinememektedir. Öyleyse büyük edebi bir eser olarak düşündüğümüzde, Musa’ya atfedilen bu kitapları kim yazmış olmalıdır? Araştırmacılar yaklaşık bin yıldan beri bu soru üzerine çözüm bulmak için çalışmaktadırlar. <

Anahtar Kelimeler
Kutsal Kitap, Tarih, Metin Tenkiti, Hz. Musa, Redaksiyon

Abstract
Jewish Bible has been perceived by people as

Keywords
Bible, History, Text Criticism, Moses, Redaction