EDITORIAL BOARDEditor in Chief

Dr. Serdar Yavuz, Fırat Üniversitesity

Assistants of Editor

Dr. Slavka Hlásna, Teknoloji, Slovakya Dubnica Enstitut

Dr. Özcan Bayrak, Fırat University

Dr. Onur Köksal, Selçuk University

Dr. Serdar Bulut, Giresun University 0544 553 42 42

Dr. Seda Taş, Trakya University

Board of Advisory

Dr. Monika Dohnanská, Teknoloji, Slovakya Dubnica Enstitut

Dr. Muammer Çetingök Tennessee Knoxville University, ABD

Dr. Ahmet Buran, Fırat University

Dr. Kim Hyo Joung, Busan University of Foreign Studies

Dr. Nurşen Adak, Akdeniz University

Dr. Woo Chan Duck, Busan University of Foreign Studies

Dr. Özden Tezel, Eskişehir Osmangazi University

Dr. Choi Han-Woo, Korea University of International Studies

Dr. Gürer Gülsevin, Ege University

Dr. İlhan Genç, Düzce University 

Dr. Erdal Zorba, Gazi University

Dr. Remzi Oto, Dicle University

Dr. Zafer Danış, Sakarya University

Editorial Board

Dr. Mustafa Çolak, Birleşik Arap Emirlikleri University

Dr. Nadir İlhan, Ahi Evran University

Dr. Tarık Özcan, Fırat University

Dr. Abdullah Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart University

Dr. Çavuş Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart University

Dr. Yücel Yüksel, İstanbul University

Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır, Yüzüncü Yıl University

Dr. Nazmi Özerol, Adıyaman University

Dr. Sevil H. Mehtiyeva, Azerbaycan Milli İlimler Academy

Dr. Faruk Öztürk, Kilis 7 Aralik University

Field Editors

Dr. Kürşat Yusuf Aytaç, Physical Education, Adıyaman University

Dr. Lütfiye Cengizhan, English Language Teaching, Trakya University

Dr. Ali M. Bayraktaroğlu, Photography, Trakya University

Dr. Türkan Erdoğan, Sociology, Pamukkale University

Dr. Mümin Dayan, Marketing, Birleşik Arap Emirlikleri University 

Dr. Fatih Özek, Turkish Language and Literature, Fırat University

Dr. Erkan Turan Demirel, Business/Economy, Fırat University

Dr. Fatma Ebru İkiz, Psychological Counseling and Guidance, Dokuz Eylül University 

Dr. Murat Sunkar, Geography, Fırat University

Dr. Barış Toptaş, Music, Adıyaman University

Dr. Sibel Ünalan, History of Art, Adnan Menderes University

Dr. Mustafa Akdağ, Communication Sciences, Erciyes University

Dr. Şebnem Soygüder, Radio Television and Cinema, Akdeniz University

Dr. Fevzi Rençber, Teology, Şırnak University

Dr. Soyalp Tamçelik, International Relations, Gazi University

Dr. Selim Yılmaz, Linguistics, Marmara University

Dr. Bayram Tay, Social Science Education, Ahi Evran University

Dr. Ahmet Ağca, Accounting/Finance, Dumlupınar University

Dr. Yusuf Genç, Social Working, Sakarya University

Dr. Şenay Sezgin Nartgün, Educational Sciences, Abant İzzet Baysal University

Dr. Efrumiye Ertekin, History, Mersin University

Dr. İbrahim Ünal, Science Education, İnönü University

Dr. Sedat Cereci, Radio Television/Broadcasting, Mustafa Kemal University

Dr. Mahmut Öztürk, Painting Job Training, Abant İzzet Baysal University

Dr. Ayça Can Kırgız, Product Management and Marketing, Yeditepe University

Dr. Hanife Nalan Genç, French Language and Education, Ondokuz Mayıs University

Dr. Sabri Sidekli, Clasroom Teaching Education, Muğla Sıtkı Koçman University

Dr. Işıl Tanrıseven, Primary Education, Mersin University

Dr. Gözde Emekli, Geography, Ege University

Dr. Seda Tas, Translation Studies, Trakya University

Dr. Deniz Şahin, Finance, Gaziosmanpaşa University

Dr. Özlem Atalan, Architecture, Manisa Celal Bayar University

Dr. Ahmet Gül, Recitation, Şırnak University

Foreign Language Specialist

Dr. Ozan Deniz Yalçınkaya, Dicle University

Lect. Hakkı Şimşek, Adıyaman University

Lect. Özlem Aladağ Bayrak, Trakya University

Lect. Servet Çınar, Galatasaray University

Lect.  Alize CAN, Trakya University

Lect.  Ezgi Aydemir, Yildiz Teknik University

Personsfor Index Process

Dr. Mehmet Bayansalduz, Muğla Sitki Kocman University

General Coordinator of Foreign Editor

Dr. Zafer Danış, Sakarya University

Redactors

Lect. Mehmet Akif Kara , Giresun University

Lect. Cihat Bıçakcı, Giresun University

Lect. Osman Albayrak, Giresun University