İndexlerThe Journal of Academic Social Science Studies-JASSS Indexing:

Uluslararası hakemli ve indeksli bir dergi olan The Journal of Academic Social Science Studies'in tarandığı indeksler:

Directory of Open Access Journal:

doaj ile ilgili görsel sonucu
 

SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini): 

sobiad ile ilgili görsel sonucu

MLA:

mla ile ilgili görsel sonucu

Index Copernicus:

index copernicus ile ilgili görsel sonucu

ASOS: 

asos index ile ilgili görsel sonucu

TEİ(Türk Eğitim İndeksi):

türk eÄ?itim indeksi ile ilgili görsel sonucu

ARASTIRMAX:

araÅ?tırmax index ile ilgili görsel sonucu

Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi):

akademik dizin (akademik türk dergileri indeksi) ile ilgili görsel sonucu

Journal Seek:

journal seek index ile ilgili görsel sonucu

Research Bible:

research bible ile ilgili görsel sonucu

İSAM:

isam indeks ile ilgili görsel sonucu

Mendeley:

mendeley index ile ilgili görsel sonucu

Open Academic Journals Index:

oaji ile ilgili görsel sonucu

DRJI:

drji ile ilgili görsel sonucu

CiteFactor:

citefactor ile ilgili görsel sonucu

Scientific Indexing Services:

scientific indexing services ile ilgili görsel sonucu

Sparc Indexing:

sparc indexing ile ilgili görsel sonucu

Advanced Science Index:

advanced science index ile ilgili görsel sonucu

Acar İndeks:

acar indeks ile ilgili görsel sonucu

ESJI (Eurasian Journal Index):

esji (eurasian journal index) ile ilgili görsel sonucu

S Journal Index:

sjournals index ile ilgili görsel sonucu

I2OR:

i2or ile ilgili görsel sonucu

MIAR (Information Matrix For The Analysis of Journals):

Ä°lgili resim

İnfobase İndex:

infobase index ile ilgili görsel sonucu

Systematic Impact Factor:

systematic impact factor ile ilgili görsel sonucu

Academic Keys:

academic keys ile ilgili görsel sonucu

Cosmos Impact Factor:

cosmos impact factor ile ilgili görsel sonucu

International Innovative Journal Impact Factor:

international innovative journal impact factor ile ilgili görsel sonucu

Science Library Index:

science library index ile ilgili görsel sonucu

Ulricsweb:

ulrichsweb ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

Genamics:

genamics ile ilgili görsel sonucu

Microsoft Academic:

microsoft academic ile ilgili görsel sonucu

SJIF Scientific Journal Impact Factor:

sjif scientific journal impact factor ile ilgili görsel sonucu

Europub:

europub index ile ilgili görsel sonucu

ROOTINDEXING:

rootindexing ile ilgili görsel sonucu

ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES):

ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES) ile ilgili görsel sonucu

Scilit

scilit ile ilgili görsel sonucu

Base Biefeld Academic Search Engine:

BASE bielefeld ile ilgili görsel sonucu

Scholar Article Journal Index:

sajı index ile ilgili görsel sonucu

SHERPA/ROMEO:
Ä°lgili resim

 

secure