Summary


SOSYAL MEDYADA(N) PSİKOLOJİK ŞİDDET: BASKI, SÖMÜRÜ, TEHDİT OLARAK“PAYLAŞMA!” KÜLTÜRÜ
Tüm insanlık, şiddetin toplumsalın her alanına yayıldığına ve çeşitlendiğine tanıklık ediyor. Şiddetin boyutu her geçen gün artıyor. Yalnızca tek bir cinsiyetin maruz kalmadığı bu çeşitli şiddet türleri her yaş grubunu etkilemeye devam ediyor. Bu çeşitlenmenin literatüre kattığı kavramlardan biri de duygular üzerinde sistematik olarak uygulanan baskı, sömürü ve tehdit olarak tanımlanan psikolojik şiddettir. Psikolojik şiddetin en fazla varolduğu yerlerin başında sosyal medya geliyor. İletişim devrimi olarak nitelenen çağımızda bir ortam ve imkân olarak sosyal medya, birey ve toplum düzeyinde şiddetin tür ve boyutlarının farklılaştığı bir ortamdır. Sosyal medya platformlarının ve kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı ve çeşitlendiği günümüzde, gençler sosyal medya platformlarını daha yoğun kullanmakta, bu yeni ve farklı deneyim ortamının etkilerine daha yoğun bir biçimde maruz kalmaktadır. Çeşitli amaçlar için sosyal medyayı kullanan gençler belki de farkında olmadan hayatlarının çoğu döneminde psikolojik şiddete uğramaktadır. Bu doğrultuda “Sosyal Medyada Psikolojik Şiddetin Toplumsal Cinsiyet Boyutu” başlıklıçalışmanın amacı psikolojik şiddetin sosyal medya boyutunu “kadın ve erkek öğrencilerin sosyal medyada psikolojik şiddete maruz kalma/deneyim durumları, psikolojik şiddetin etkileri, psikolojik şiddetle başa çıkma düzeyleri ve tüm bunların kadın ve erkek açısından farklılıkları/benzerlikleri nedir? soruları doğrultusunda ortaya koymaktır. Bu çalışma, üniversitede öğrenim gören gençlerin psikolojik şiddete maruz kalma durumlarını yapılan derinlemesine görüşmelerle çarpıcı bir şekilde bizlere söyleyecektir.

Keywords
Psikolojik Şiddet, Sosyal Medya, Üniversite Gençliği, Baskı, Tehdit