Summary


SERGİLEME TASARIMINDA ZİYARETÇİ VE MEKAN
1850’lerden günümüze kadar çeşitlenerek gelen sergi anlayışı, hem kullanım amacına hem de hedef kitlesine göre farklılık gösterecek şekilde değişmiş ve kendi içerisinde araştırma alanları oluşturmuştur. Sergileme tasarımıyla yapılabilecek algı yönlendirmeleri, kontrollü deneyimler yaratabilmeye olanak sağlamaktadır. Araştırmada, ilgili algı yönetimi konusunda temel oluşturacağı düşünülen, sergileme-ziyaretçi-mekan başlıkları örneklerle incelenmiştir. Sergileme tasarımında mesajın iletileceği ziyaretçi için mekan, özne ve nesne görevlerini aynı anda üstlenebilmektedir. Ziyaretçilerin deneyiminin kontrolünün sağlaması noktasında, sergileme ve mekan ilişkisinin etkin olduğu düşünülmektedir. Günümüz teknolojilerinin sağladığı olanaklarla tasarlanan sergilemelerde, ziyaretçilerin farklı deneyimler yaşaması sağlanabilmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak, yeni teknoloji ile tasarlanan sergileme örnekleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, ziyaretçi-mekan ilişkisi bağlamında, eserle etkileşim içerisine girilebilmesine olanak sağlayan çoklu ortam teknolojilerinin ziyaretçi deneyimlerine katkıda bulunduğu ve sergileme sırasında yapılmak istenen algı yönlendirmelerinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir.

Keywords
Sergileme Tasarımı, Ziyaretçi, Mekan, Yeni Medya, Çoklu Ortam, Inventing Genius, Bocsh: Visions Alive