Summary


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MÜFREDATIYLA MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Türkiye'de resmi ve özel kuruluşlar tarafından açılan sistemli eğitimin ilk aşaması olan okul öncesi eğitim kurumları eğitim öğretimin ilk kademesinde yer almaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Sınıf iç mekânlarının önemli bir bölümü etkinlik köşelerinden oluşturmaktadır. Günümüz uygulamalarında daha çok büyük gurup odaklı olduğu ve bireysel eğitim fırsatlarının ya çok az yada çok eksik olabileceği dikkati çekmektedir. Ancak Montessori eğitim sisteminde yer alan okullar, eğitim sisteminin tüm kademelerinden bağımsız olarak hizmet vermektedirler. Montessori Okulları sadece ilköğretim okuluna değil, hayatın tümüne hazırlar. Çocukların günlük yaşam becerilerinin eğitimiyle çocukların hayatları boyunca kendi ayakları üzerinde durabilmeleri amaçlanır. Maria Montessori' nin geliştirdiği, yöntem çocuğu ruhsal ve fiziksel açıdan olumlu yönde etkileyen; çocuğun duyu, hareket ve dil eğitimine önem veren; sosyal, duygusal, bedensel yönden önemli katkıları ve yararları olan, temeli bireysel eğitime dayanan bir eğitim modelidir. Montessori okulları ayrı, ayrı etkinlik köşeleri bulunmaz, çocukların yetişkinlerden bağımsız hareket edebilecekleri evler olarak düzenlenmiş ve kendi boylarına göre tasarlanmış dolaplardan materyalleri alarak istedikleri yerde materyallerle çalışma yapabilirler. Montessori Metodu’nun amacı kişiliğin geliştirilmesidir. Kişiliğin geliştirilmesi ancak özgürlüğün kazanılmasıyla elde edilebilir. Dolayısıyla Montessori Metodu’nun en önemli amacı, çocuğun özgürleştirilmesidir.

Keywords
Milli Eğitim Müfredatı, Okul Öncesi, Montessori Okulları,Çocuk, Eğitim Ortamı