Summary


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SINIFLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için kişilik temellerinin atıldığı en önemli dönem okul öncesi dönem olarak tanımlanan 0-72 aylık dönemdir. Günümüzde genellikle ebeveynlerin iş hayatında yer alması ile çocuklar erken yaşta okul hayatına başlamaktadır. Bu anlamda okul öncesi eğitim kurumlarında yarım gün veya tam gün vakit geçiren çocukların, öğrenim gördükleri eğitim ortamının özellikleri önem kazanmaktadır. Sınıflarda eğitim programı çerçevesinde hazırlanan eğitim planlarında yer alan etkinliklerin/faaliyetlerin optimum konfor koşullarında gerçekleşmesi öğrencilerin hem sağlıkları hem verimlilikleri hem keyifli vakit geçirmeleri hem de okul hayatını başlangıçtan itibaren sevebilmeleri için önemlidir. Eğitim ortamı çocukların gereksinimlerini karşılayacak optimum konfor koşullarına sahip olmadığında gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sınıflarının mevcut durumuna yönelik görüşlerini belirlemektir. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların özelliklerinin çocukların hem verimlilikleri hem keyifli vakit geçirmeleri hem de okul hayatını başlangıçtan itibaren sevebilmeleri için önemli olduğuna vurgu yapmayı hedeflemektedir. Çalışma kapsamında ilk olarak İstanbul’daki bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5 yaş grubu 19 çocukla sınıflarına ilişkin görüşlerini öğrenmek amacıyla görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında bu okuldaki sınıfın mevcut fiziksel özelliklerini belirlemek için yerinde tespit çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda yerinde tespit ve görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda eğitim ortamına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords
Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Dönem Çocuklar, Okul Öncesi Eğitim Ortamı, Mekan Özellikleri, Konfor