Summary


SOLUK SOLUĞA YOKSULLUK RIFAT ILGAZ’IN SOLUK SOLUĞA ADLI ESERİNDE YOKSULLUK
Rıfat Ilgaz, 1940 kuşağı şairlerindendir. Şiire küçük yaşta başlayan şair, ilk şiirlerinde bireysel konuları kaleme alır. 1939’dan sonra toplumcu şiire yönelen Ilgaz, ilk şiir kitabı Yarenlik’i 1943’te yayımlar. Şiirin yanında mizah öyküleriyle de adından çokça söz ettiren sanatçı her şeyden önce büyük bir şair olarak edebiyatımızdaki yerini alır. Şiirlerinde hayatından izler bulunan Rıfat Ilgaz, uzun süre verem hastalığıyla mücadele eder, bu sebeple çok sevdiği öğretmenlik mesleğini çok kısa süre icra etmek zorunda kalır. Hastalığından ötürü zaman aralıklarıyla çeşitli sanatoryumlarda yatar. Maddi sıkıntılar çeker. Şiirlerinde bunlara da yer verir. Soluk Soluğa, Rıfat Ilgaz’ın 1962’de yayımladığı şiir kitabıdır. Şairin bu eserinde önceki şiir kitaplarından seçtiği şiirlerin yanında yeni şiirler de bulunur. Ilgaz’ın eserinde yer verdiği yeni şiirleri çoğunlukla bireysel duyguların dışa vurumu olarak karşımıza çıkar. Önceki eserlerinden seçtiği şiirlerinde ise günlük hayatın koşuşturmacası içinde yaşam mücadelesinde yer alan insanların sıkıntılarına yer verir. Şiirlerde, sanatoryumda iyileşmeyi bekleyen hastalar, çalışmak zorunda olan öğrenciler, meyhanede demlenenler, dar gelirli memurlar ve daha birçok sıradan insan yer alır. Şiirlerde, şairin ele aldığı bu insanların ortak noktası yoksulluklarıdır. Rıfat Ilgaz’ın yoksulluk içinde kaleme aldığı insanlar, yoksulluktan kırılacak durumda olan insanlardır. Bir tek insanla genel insanların durumunu ortaya koyan Ilgaz, kötü koşullara sahip olan bu insanların halini karamsar ve kötümser bir havada işlemez. Kimi şiirde yoksulluk ironik ve alaylı bir anlatımla sunulur. Yoksulluğu iliklerine kadar yaşayan insanların kötü koşullara rağmen yüzleri umuda dönüktür. Bu da şiirlerinde ele aldığı insanlarla gerçek hayatta aynı koşulları paylaşmış olan Ilgaz’ın bütün sıkıntılarına rağmen güzel günlere olan umuduyla açıklanabilir.

Keywords
Rıfat Ilgaz, Soluk Soluğa, Yoksulluk, Şiir, 1940 Kuşağı