Summary


EAVAN BOLAND'IN ŞİİRİNDE YENİ BİR KADIN KİMLİĞİ YANSIMASI
Bu çalışmanın amacı, Eavan Boland'ın şiirini, İrlanda şiirinde yeni bir kadın kimliğinin şekillendirilmesi açısından analiz etmektir. Eavan Boland (1944-…) İrlanda'da eserleri kanonik olarak kabul edilen çağdaş bir İrlanda şairidir. Ancak, İrlandalı kadın şairlerin sayısı, erkek şairlerle kıyaslandığında çok azdır. Bu durum yirminci yüzyılın sonlarında yayınlanan birçok şiir antolojisinde gözlemlenebilmektedir. Boland, ilham alması için hiçbir öncünün bulunmadığının bilincindedir ve şiirleri, kadınlara sembol, konu veya imge olarak muamele eden veya kabul eden erkek egemen İrlanda şiirsel geleneğine karşı bir tepki olarak görülebilir. Özellikle İrlanda mitlerinde kadınlar, erkekler tarafından kurtarılmayı bekleyen sessiz figürler olarak tasvir ediliyor. Başka bir deyişle, bu mitlerde kadınlar tam olarak gelişmiş karakterler yerine amblem veya sembol olarak kullanılır. Eavan Boland, İrlanda şiirine egemen olan bu ataerkil ideolojinin farkına vardığında, tamamen yeni bir kadın kimliği yaratmaya karar verir. Şiir koleksiyonlarında, erkekler tarafından zincirlenmemiş veya kontrol edilmeyen tam bağımsız kadın karakterlerin olduğu görülmektedir. Boland, yüzyıllardır susturulan veya bir obje olarak sunulan İrlandalı kadınları, şiirlerinin merkezine alarak onlara yeni bir kimlik kazandırmayı hedeflemiştir. Bu çalışmada, Eavan Boland'ın şiir koleksiyonlarından seçilen bazı şiirlerine göndermeler yaparak, anlatılarında bu yeni kadın benliğini nasıl yansıttığını inceleyeceğim ve bu incelemenin sonunda, Boland’ın çağdaş İrlanda şiir geleneğine ve kendisinden sonra gelecek olan kadın şairlere nasıl bir miras bıraktığı tartışılacaktır.

Keywords
Eavan Boland, İrlanda Şiiri, İrlanda, Kadın Şiiri, İrlanda Mitleri