Summary


MÜZE YÖNETİCİLERİNİN MÜZE-TOPLUM İLİŞKİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ROLÜ: AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ
Klasik müzecilik uygulamalarında müzeler geçmişe ağırlık vermiş ve bu durum da geçmişten gelen eserlerin toplanması, saklanması, korunması ve sergilenmesini gerektirmiştir. Günümüzde ise bu anlayışa, topluma daha fazla ulaşmak ve eğitim amaçlı kullanmak da eklenmiştir. Eğitimde müzeler bir kaynak olarak da kullanılmaktadır. Müzeler, araştırmaya ilham yaratan, destekleyen kurumlar olarak; koruma, araştırma ve toplumla iletişim kurma çalışmalarını sürdürürken; çağdaş uygulamalarla yeni formlar bularak değişmektedirler (Erbay, 2017, s.105). Toplumların kendi tarihini öğrenmesi, kültürel bilincin oluşması ve çağın gerektirdiği yaşam tarzına ayak uydurabilmesi için gereklidir ve sağlıklı birey ve toplumlar ancak bu şekilde oluşur. Müzelerin bu noktada önemli bir rol oynaması sebebiyle 2000 yılındaki müzeler gününde ICOM işlenecek konuyu, “Toplumdaki uyum ve huzur için müzeler” şeklinde seçmiştir. Müze-toplum ilişkisinin geliştirilmesinde müze yöneticileri önemli bir rol oynamaktadır. Halkın müzelere sık sık gelerek iyi zaman geçirirken aynı zamanda eğitilmesini sağlayacak etkinlikler yapmalıdır. Bu nedenle çalışmamızda müze yöneticilerinin topluma ulaşarak farkındalık yaratma, bilinçlendirme ve eğitme konusunda üstlendiği rolü ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle literatür taraması yapılmış ve müzelerin toplum için önemine yer verilmiştir. Daha sonra Aydın Arkeoloji Müzesi yöneticileri ile görüşülmüş ve elde edilen veriler ışığında müze-toplum ilişkisinin geliştirilmesi konusunda müzenin çalışmaları ve etkinlikleri ele alınmıştır.

Keywords
Müze, Yönetici, Yönetim, Toplum, Eğitim