Summary


AHLAK FELSEFESİ AÇISINDAN EBU BEKR RAZİ’YE GÖRE YÖNETİCİNİN ÖZELLİKLERİ
İnsanın yaşam tecrübesi dikkate alındığında onun hayatını düzenleyen ve formüle eden kurallar olduğu bilinir. Bu kurallar iyi olandan meydana gelir. Ahlak da bu anlamda kaynağını mutlak iyiden alır ve pratiğe kurallar şeklinde yansır. Ahlak insanın hayatını düzenleyerek insanı ideal olana ulaştırmayı hedefler. Ahlakın bireyden hareket ederek toplumsal düzeni sağlayan kuralları mevcuttur. Yöneticinin özelliklerinden kasıt burada bir insanın yönetici olduğunda hem bireysel hem toplumsal anlamda taşıması gereken bazı kurallar vardır. Bu özellikleri filozof Ebu Bekr Razi birtakım kurallarla temellendirmiştir. Ebu Bekr Razi IX. Yüzyılda yaşamış İslam filozoflarından biridir. Filozof akılcı görüşleriyle bilinir. Ahlak felsefesi hakkındaki görüşlerini de akılcılıkla şekillendirmiştir. Tabip olması nedeniyle insan doğasını tahlil ettiğini ve bunun üzerine risaleler yazdığını bilmekteyiz. Çalışmamıza konu olan “yöneticinin özellikleri” risalesi de ahlak felsefesi bağlamında değerlendirilmiştir. Yöneticiden kastı devleti yöneten devlet başkanıdır. Filozof görüşlerini ahlakin gerekliliği ve zorunluluğu üzerinde akli metotları kullanarak şekillendirirken bir yönetici de olması gereken özellikler arasında en başta ahlak ve erdemliliği zorunlu kılmıştır. Ahlak ve erdemliliği üstün bir meziyet görerek normal insanlardan ilk önce bu özelliklerin yönetici de olması gerektiğini savunmaktadır. Bu anlamda yönetici halkı için örnek bir konuma sahiptir. Ahlak ve erdeme sahip olan yöneticilerin yönettiği toplumda ahlak ve erdem destekli toplumsal bir yapının ortaya çıkacaktır. Böylece toplumsal hayatta huzur ve adalet kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır.

Keywords
Ebu Bekr Razi, Ahlak, Yönetici