Summary


WEB SİTELERİNDE YER ALAN HABERLERDE CİNSİYETÇİ-AYRIMCI SÖYLEMLER
Yeni medya gibi kitlesel iletişim araçlarının eleştirel yaklaşımlarda belirtildiği gibi enformasyon yaymanın yanında ideolojik işlevleri bulunmaktadır. Ayrımcı ifadeler içeren yeni medya içerikleri eşitsiz ilişkilerin yeniden üretilmesine yol açmaktadır. Bu çalışma, cinsiyetçi-ayrımcı söylemlerin meşrulaştırılmasında ve yayılmasında yeni medyanın rolünü değerlendirmektedir. Çalışma Türkiye’deki haber medyasına ait olan web sitelerini inceleyerek kadınlara karşı ötekileştirme ve sterotipleştirme stratejilerine odaklanmaktadır. Günlük haber aktaran ve en çok tıklanan 4 haber sitesi (haberturk.com, gazetevatan.com, milliyet.com.tr, hurriyet.com.tr) araştırma örneklemi olarak tercih edilmiştir. Web sitelerindeki haber söylemi içerik analizi kullanılarak bir aylık dönem içerisinde incelenmiştir. Web siteleri cinsiyetçi-ayrımcı söylemlerin yeni medyada nasıl yeniden üretildiğini ve normalleştirildiğini analiz etmek üzere seçilmiştir. Sonuç olarak, web sitelerinde hakim olan kadınlara karşı ötekileştirme ve sterotipleştirme stratejileri niceliksel bir yöntem ile analiz edilmek istenmiştir. Bulgular göstermektedir ki, kadınlar yeni medyanın söylem düzeyinde kurban, güçsüz, suçlu, başarısız, yeteneksiz olarak temsil edilmektedir. Ayrıca ünlü, ikon ya da fenomen kadınlara daha çok yer verilerek kadın bedeninin metalaştırılması söz konusudur. Kadınların fiziksel özelliklerinin öne çıkarılması, kadınlara yönelik olumsuz ifadelerle kullanılması, ev hanımlığı ve annelik gibi yerleşik rollerin sık temsili ötekileştirmeye ve stereotipleştirmeye neden olmaktadır. Kadınların yeni medya ortamında seslerini duyurması patriarkal inşa ve ideolojik kısıtlılıklar nedeniyle güçleşmektedir. Ayrımcı söylemlerin yapılanması üzerine bir değerlendirme, patriarkal rejimin ideolojik özelliği ve gündelik dil arasındaki yakın ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Ayrımcı söylemler eşitsizliklerin ve güç ilişkilerinin yeniden üretilmesine yol açmaktadır.

Keywords
Cinsiyetçi Söylem, Ayrımcılık, Kadınların Temsili, Yeni Medya