Summary


TÜRK YAZINSAL TÜRLERİNDE VE SİNEMAYA YANSIMALARINDAKİ TERZİLİK MESLEĞİNİN TÜRK KADININ GİRİŞİMCİLİĞİNE ETKİSİ
Sosyal yaşamdaki her türlü değişimin yazında, anlatır türlerinde kendine bir yer bulduğu gerçektir. Bundan dolayı her devirdeki yazınsal ürünlerin, ne kadar bireysel olurlarsa olsunlar, bir yönelişi yansıtmaları ve kendi dönemlerine ışık tuttukları gerçeğini ortaya koymaktadır. Türk yazınsal türlerinde erkekler ve kadınlar çoğu zaman hep aynı toplumsal rollerle karşımıza çıkar. Bu çalışmada kadınların anlatı türlerinde ve sinemaya yansımalarındaki rollerinden sadece terzilik mesleğine değinilmektedir. Çalışmada, sinemada terzi rolünü üstlenen kadın tipi incelenmektedir. Özetle, bu tiplemeden yola çıkarak temelde kadının girişimciliği konusu ele alınmaktadır. Büyük ölçüde zorunluklar nedeniyle başlayan kadının çalışma hayatı, yazınsal türlerde ve sinemalarımızda kadını, hemen her alanda hayatın içinde görmek isteyen aydınlarımıza inat “terzilik”le sınırlı bırakmıştır. Yazınsal türler ve sinemanın bugün her zamankinden daha çok ve çeşitli sosyal etkinlikler için yaratılan bir araç olduğunu düşünüldüğünde, çalışmada bu bağlamda, toplumun gereksinimleri değişmesine karşın, eski biçimlerin tutuculuğu nedeniyle roman ve sinemalarımızda kadına verilen “terzi” rolüne dikkat çekilecektir.

Keywords
Türk Yazınsal Türleri, Sinema, Yansıma, Türk Kadını, Girişimcilik