Summary


GAZİANTEP İLİ KIRSAL TURİZM VE ORGANİK TARIM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA
İnsanların genelinde yoğun çalışma koşullarından, hayatın stresli ve koşturmacalı halinden dolayı, beton şehirlerin yaşamından uzaklaşma arzusu, bu şehirlerde oluşan gürültü ve gibi dış etkenlerin yarattığı baskıyı azaltma isteği bunun yanında doğanın insanı çekiciliği gibi faktörler, bireyleri yaşadıkları yerlerden daha sakin yerlere götürüyor. Günümüzde insanlar doğada dinlenmek ve organik ürünleri tüketmek istemektedirler. Özellikle sağlıklı bir yaşam için organik tarım ürünlerinin tüketilmesi gerekmektedir. Ayrıca, organik tarımın Gaziantep ve bölgesinde birçok olumlu etkisi vardır. Organik tarıma ek olarak, bölgede çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal / kurumsal faydalar vardır. Günümüzde turizm deniz, güneş ve kumun ötesine geçti. Türkiye, turizmi bir araya getiren organik tarım ülke ekonomisinin önde gelen sektörlerinden bir tanesidir. Bu çalışma, Gaziantep'teki kırsal turizm ve organik tarım potansiyelinin değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca, Gaziantepli yerel halkın diğer sektörlerin yanında turizm ve organik tarımdan da ekonomik faydalar sağlayacağı düşüncesi yer almaktadır. Bütün bunlarla birlikte, Gaziantep ilinin kırsal turizm ve organik tarımdaki sahip olduğu güçlü yönler dışında, zayıf noktada olduğu yerleri güçlendirerek gerek ekonomik anlamda gerek tarımsal anlamda gerekse turizm anlamında daha önemli fırsatlar elde edebileceği sonucuna varılmıştır. Organik tarım ve kırsal turizm, çevreye ve insan sağlığında ortaya çıkan veya ortaya çıkabilecek olan olumsuz etkileri azaltılabilir bunun yanında Gaziantep'te kırsal turizmin gelişmesi noktasında fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords
Gaziantep, Kırsal Turizm, Organik Tarım, Sürdürülebilirlik, Turizm