Summary


İSM-İ FAİLİN DİĞER MÜŞTAK SIGALARA DÖNÜŞMESİNİN KUR’AN BELAGATINA ETKİSİ
Şüphesiz ki kur’an belagatı bitmeyen bir hazinedir. Araştırma bu noktayı vurglmak için yazılmıştır. Bu makale ism-i failin diğer müştak sıgalara dönüşmesini ve sonuçlarını ele almaktadır. Araştırma üç temel noktaya işaret etmektedir.Birincisi; ism-i failin sıfat-ı müşebbeheye dönüşmesi, ikincisi; ism-i failin ism-i mefule dönişmesi, üçüncüsü ism-i failin mübalağalı ism-i faile dönüşmesi.Bu araştırma kur’an tefsirinde arap belagatını ele almaktadır.Aynı zamanda bu araştırma,kur’an icazını sarf,nahiv ve bağlam alanında incelemektedir. Araştırma amacı: Bu araştırma, Kuran'ın mucizelerinin bir resmini, Arap dilindeki morfolojik formlardan biri aracılığıyla, ve Arap dilinin bilgisinin Kuran'ın yorumunu anlamadaki önemini vurgulamaktır. Çalışma problemi: Bazı şüpheciler, Kur'an'ın yorumlanmasının, Arapça dilinin tam olarak bilgi ve bilgisini gerektirmediğini iddia etmişlerdir. Bu araştırma bunlara cevap vermekte, Arapça ve belagat bilgisinin Kuran ve mucizelerin belagatı hakkında bilgi sahibi olmanın bir ön şartı olduğunu teyit etmektedir. Araştırmanın metodu: Araştırma, analitik tanımlayıcı yönteme bağlı olacak ve Kuran'daki bazı ayetler ve ayetler aracılığıyla bazı örnekleri seçecektir. Araştırmanın önemi: Araştırmanın önemi, öncelikle birçok şeyden kaynaklanmaktadır: birçok araştırmacı, dilbilimsel yorumu ihmal etmiş ve rivayete özen göstermiştir. İkincisi: Gerçeğin bütün yönleriyle yorumlanmasında Arap dilinin ve belağatının önemini vurgulamak. Üçüncüsü, gerçekliğin yorumunu anlayabilmek için Arap bilimleri arasındaki bütün ilişkileri bilmenin gereğini vurgulamak. Araştırmanın örneği: Araştımacı, Kur’an’daki birkac ayetten ism-i failler seçti. Bu ism-I faillerin anlam olarak sıfat-ı müşebbeheye, ismil mefule,ismil faile dönüşmesini inceledi.

Keywords
Belagat, İsm-i Fail, İsm-i Meful, Müştak, Mana, Tefsir