Summary


DRUCKER’IN DEĞİŞİM VE YENİLİKÇİLİK KAVRAMINA BAKIŞI ÜZERİNE BİR ANALİZ
Peter F. Drucker, tüm dünyada modern yönetimin babası olarak bilinir. Çok sayıda kitap ve makale ile topluma ve yönetim bilimine önemli katkılarda bulunmuştur. İçinde bulunduğumuz belirsizlik ve kaos ortamında değişim ve yenilikçiliğin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu çalışmada Drucker’ın değişim ve yenilikçilik kavramına bakışı ele alınmıştır. Drucker’a göre değişim ve yenilik; etkili analiz, sistematik iyileştirme ve sıkı çalışma ile mümkün olmakta; öğretilebilir, çoğaltılabilir ve öğrenilebilir özellik taşımaktadır. Amaçlı sistematik yenilikler fırsatların analizi ile başlamaktadır. Müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerinin de önemli olduğu yenilik ve değişimlerin basit, odaklı, küçük olması gerekmekte; değişim liderliğini hedeflemesi önemli prensiplerinden birisini oluşturmaktadır. Ayrıca Drucker’a göre değişim ve yenilikçilik hem kavramsal hem algısaldır. Başarılı yenilikçiler, yeniliğin fırsat kaynaklarını değerlendirmekte, her iki bakış açısından da yeniliğe katkıda bulunmaktadır.

Keywords
Değişim, Drucker, Girişimcilik, Yenilikçilik, Yönetim