Summary


SOSYAL MEDYA SÖYLEMİNDE TÜRK ANTİ-ATASÖZLERİ
Atasözleri, belirli bir toplumun yaşam dünyasını, kültürel değerlerini ve çevreye yönelik tutumlarını ortaya koyan evrensel bir gelenek türü olarak kabul edilir. Kısa ve öz olmaları nedeniyle, bireyler tutumlarını, görüşlerini, inançlarını vb. sosyal medyaya aktarmak için atasözlerini kullanırlar. Ancak, atasözleri geleneksel biçimlerini kaybedebilir; şöyle ki, atasözleri, sözcükleri farklı kelimelerle değiştirilerek, orijinal atasözlerine ek sözcükler eklenerek veya çıkartılarak farklı şekilllerde çarpıtılıp değiştirilmektedir. Hiciv, ironi ve mizah dolu olan atasözlerinin değiştirilmiş bu hallerine Paremiyoloji alanında “Anti-atasözü” denmektedir. Bu makale, sosyal medyanın gücü, işlevi ve etkilerine ilişkin yeni görüş ve değerleri yansıtmak için geleneksel atasözlerine uygulanan yapısal ve anlamsal değişiklikleri ele almaktadır. Bu çalışmanın temel veri kaynağı, bu tür bir araştırma için çok sayıda örnek içeren sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook'ta kullanılan anti-atasözleridir. 1368 anti-atasözü arasından 53 anti-atasözü, sosyal medya ve sosyal paylaşım siteleri ile ilgili kelime içeriklerine dayanılarak belirlenmiş olup 9 geleneksel atasözünden türeyen 11 anti-atasözü bu çalışamada değerlendirilmiştir. Seçilen anti-atasözleri özellikle Türk toplumunda insan ilişkileri, sosyal ağ sitelerinin gücü ve sosyal medya bağımlılığına dayanmaktadır. Bu çalışma, anti-atasözleriyle aktarılan yeni içeriğin insanlar arasındaki ilişkilerin daha sanal hale geldiğininin, sosyal medyanın kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşmasında ve etkin biçimde kullanılmasındaki gücünün, sözlü konuşmanın aksine sosyal medyada paylaşılanların kalıcı olduğunun bir yansıması olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords
Anti-Atasözleri, Atasözleri, Sosyal Medya, Değişim, Türk Toplumu