Summary


MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE BİR LOKMA EKMEK İÇİN YATAĞINI YORGANINI MEZADA ÇIKARANLARA KARŞI ŞARAPLI TORİK YAHNİSİ TARİFLİ YEMEK KİTABI
Mütareke sonrası başlayan yurt işgaline karşı halkın direnişe, mücadeleye geçtiği ve yiyecek ekmeği bulmakta zorlandığı bir dönemde, 1919 yılında S. Tevfik tarafından kaleme alınan Yeni Yemek Kitaplarından: Ev Hanımının Kolay Yemekleri adlı bir eser yayımlanmıştır. Bu eserde şaraplı torik yahnisinden yürek sotesine kadar devrin alım gücü ve/veya koşulları ile çelişen pek çok yemek tarifi verilmiştir. Tariflerde yer alan malzemelerin ancak harp zengini denilebilecek zümrenin elinde olması veya bunları tedarik edebilmesi mümkünken halk açlık ve sefaletten kırılmaktadır. Bu çalışma ile söz konusu eserde, devriyle taban tabana zıt olan yemek anlayışını dikkatlere sunmak, günümüzde sürekli gündeme gelen nasıl beslenmeliyiz tartışmalarında yetkin kişilere 100 yıl önce halka sunulan yemek tarifleri ile güncel olanı karşılaştırma imkânı sağlamak amaçlanmıştır.

Keywords
Milli Mücadele Dönemi, S. Tevfik, Yeni Yemek Kitaplarından: Ev Hanımının Kolay Yemekleri, Yemek Kültürü, Batılılaşma