ISPARTA VE ÇEVRESİNDE CİNSİYET BELİRLEMEDE KULLANILAN GELENEKSEL İNANMA VE UYGULAMALARA SEMBOLİK BİR YAKLAŞIM
(A SYMBOLIC APPROACH TO TRADITIONAL BELIEVE AND PRACTICES ABOUT GENDER DETERMINATION IN ISPARTA REGION )

Yazar : Hilal YAKUT   - Nalan Damla YILMAZ USTA  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : Number: 44
Sayfa : 183-192
1062    4003


Özet
Doğacak çocukların cinsiyetinin hem gebelik öncesinde hem de gebelik süresince belirlenmesi geçmişten günümüze pek çok toplum için önemli bir olgu olmuştur. Bu alanda insanlık tarihi boyunca yapılmış ve yapılmakta olan çeşitli geleneksel inanma ve uygulamalar bulunmaktadır. Çalışma, bu geleneksel inanma ve uygulamaların Isparta ve çevresindeki yansımalarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Açık uçlu sorulardan oluşan bir mülakat yardımı ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde tedavi altında olan 23 kadın bireyle geleneksel cinsiyet tayin ve tahmin yöntemleri üzerine ayrıntılı görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde edilen bilgiler sınıflandırılarak, Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki geleneksel uygulamalarla karşılaştırılmıştır. Bazı uygulamaların oldukça yaygın olduğu, bazılarının ise bölgeye özgü olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen geleneksel inanma ve uygulamaların bir bölümünün tecrübeye dayalı, uzun yıllar uygulana gelen, zaman zaman isabetli olan, bölgeden bölgeye, bazı durumlarda ise kişiden kişiye değişiklik gösteren uygulamalar olduğu görülmüştür. Ancak diğer bölümünün ritüelistik özellikleri güçlü, belirli rutinlerin tekrarlanmasına dayalı, simgesel anlamlar taşıyan inanma ve uygulamalar olduğu gözlenmiştir. Bu simgesel nitelikli inanma ve uygulamaların Anadolu’nun diğer bölgelerindeki inanma ve uygulamalarla olan benzerlik ve farklılıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel İnanma ve Uygulamalar, Cinsiyet Tayini, Cinsiyet Tahmini

Abstract
The purpose of the study is identified traditional beliefs and practices that determine the gender of the baby before pregnancy and estimate during pregnancy in Isparta area and assessed similarities and differences the beliefs and practices in other regions. To this end, is a prepared interview form consist of open-ended questions. It is interviewed 23 females who have treated in Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology about traditional methods of gender determination before pregnancy and gender estimation during pregnancy. The information obtained in these negotiations is categorized and compared with traditional medicine practice in various regions of Anatolia. It is determined that some of traditional practices used in Isparta area are similar to the other regions and common beliefs and practices, but some practices are unique to this area.

Keywords
Traditional Belief and Practice, Gender Determination, Gender Estimation