SOSYAL MEDYADA(N) PSİKOLOJİK ŞİDDET: BASKI, SÖMÜRÜ, TEHDİT OLARAK“PAYLAŞMA!” KÜLTÜRÜ
(PsychologicalViolence in Social Media: "Sharing" Culture as Pressure, Exploitation, Threat )

Yazar : Bahar YALIN   - Kadriye ONBAŞ - Sernur KARAOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 281-297
2653    1678


Özet
Tüm insanlık, şiddetin toplumsalın her alanına yayıldığına ve çeşitlendiğine tanıklık ediyor. Şiddetin boyutu her geçen gün artıyor. Yalnızca tek bir cinsiyetin maruz kalmadığı bu çeşitli şiddet türleri her yaş grubunu etkilemeye devam ediyor. Bu çeşitlenmenin literatüre kattığı kavramlardan biri de duygular üzerinde sistematik olarak uygulanan baskı, sömürü ve tehdit olarak tanımlanan psikolojik şiddettir. Psikolojik şiddetin en fazla varolduğu yerlerin başında sosyal medya geliyor. İletişim devrimi olarak nitelenen çağımızda bir ortam ve imkân olarak sosyal medya, birey ve toplum düzeyinde şiddetin tür ve boyutlarının farklılaştığı bir ortamdır. Sosyal medya platformlarının ve kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı ve çeşitlendiği günümüzde, gençler sosyal medya platformlarını daha yoğun kullanmakta, bu yeni ve farklı deneyim ortamının etkilerine daha yoğun bir biçimde maruz kalmaktadır. Çeşitli amaçlar için sosyal medyayı kullanan gençler belki de farkında olmadan hayatlarının çoğu döneminde psikolojik şiddete uğramaktadır. Bu doğrultuda “Sosyal Medyada Psikolojik Şiddetin Toplumsal Cinsiyet Boyutu” başlıklıçalışmanın amacı psikolojik şiddetin sosyal medya boyutunu “kadın ve erkek öğrencilerin sosyal medyada psikolojik şiddete maruz kalma/deneyim durumları, psikolojik şiddetin etkileri, psikolojik şiddetle başa çıkma düzeyleri ve tüm bunların kadın ve erkek açısından farklılıkları/benzerlikleri nedir? soruları doğrultusunda ortaya koymaktır. Bu çalışma, üniversitede öğrenim gören gençlerin psikolojik şiddete maruz kalma durumlarını yapılan derinlemesine görüşmelerle çarpıcı bir şekilde bizlere söyleyecektir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik Şiddet, Sosyal Medya, Üniversite Gençliği, Baskı, Tehdit

Abstract
All humanity is witnessing the spread and diversification of violence in all areas of society. The size of violence grows day by day. These various forms of violence, which are not only exposed by a single gender, continue to affect every age group. One of the concepts of this diversity that adds to the literature is psychological violence, which is defined as pressure, exploitation and threat that are systematically applied to emotions. Social media is the leading of places where psychological violence exists the most. Social media which is defined as an environment and opportunity in our time which is defined as a communication revolution is an environment where becoming different types and dimensions of violence at the social and individual level are different. Today, as social media platforms and the number of users increase and diversity, young people are heavily exposed to the effects of this new and different experience environment while using social media platforms more intensely. Young people who use social media for various purposes are undergoing psychological violence during most of their life, perhaps without realizing it. In this respect, the aim of the study titled "Gender Dimension Psychological Violence in the Social Media" is revealing the social media dimension of psychological violence in the direction of these questions; “the situations of psychological violence exposure of women and men in social media, the effects of psychological violence, psychological violence levels of women and men and What are the differences/similarities as all of these? This study will tell us in striking way in-depth interviews of the psychological violence exposure of young people who study at the university.

Keywords
Psychological Violence, Social Media, University Students, Pressure, Threat