TERÖR ÖRGÜTÜNDE DOKTRİNLEŞTİRME (BEYİN YIKAMA) VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI
(INDOCTRINATION (BRAINWASHING) IN TERROR ORGANIZATIONS AND PROTECTION OF PERSONALITY )

Yazar : Özlem Tüzüner    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 255-270
155    198


Özet
Doktrinleştirme, daha popüler ismiyle beyin yıkama, yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren teorilere konu edilir. Beyin yıkamada, kişinin hem bilincine, hem de bilinç altına ve/veya üstüne hitap eden özel tekniklerle, kurban olma, kendi kendini mahvetme, aşağılama veya yüceltme, ölme, öldürme, düşmanı yok etme, güya kahraman (şehit) olma gibi bazı düşünce ve emirler ekilir. Doktrinleştirme faaliyetlerinin hüküm sürdüğü alanlardan en önemlisi terör örgütleridir. Terörizmde insan faktörü doktrinleştirme sayesinde oluşur ve korunur. Bu çalışmanın iddiası, terörizmde insan faktörüne kişiler hukukuyla darbe vurulabileceğidir. Kişilik, kişiyi donatan fiziksel, psikolojik ve ekonomik değerler bütünü olup, hukuken korunan hakların şüphesiz en başındadır. Terör örgütlerinde doktrinleştirme, kişilik hakkı ihlâlidir. Kişiler hukuku, hem koruyucu (önleyici) hukuk, hem de dava hukuku olarak doktrinleştirmeye meydan okuyabilir. Kişi, kişiliğinin hukuken korunduğundan haberdar olursa, işbu farkındalık sayesinde, beyninin yıkanmasına karşı, daha baştan duyarlı mertebeye çıkabilir. Bu farkındalık her türlü doktrinleştirmeye karşı bağışıklık kalkanı sağlayabilir. Dava hukuku boyutuna gelindiğinde, doktrinleştirme yoluyla ika edilen kişilik hakkı ihlâline karşı, hukukî şartları uygun düştükçe kişiliği koruyucu davalardan yararlanılabilir. Dinleri suiistimal eden terör örgütleri bakımından, kişinin ehliyet ve özgürlüklerinden kısmen veya tamamen vazgeçmesini konu edinen hukukî işlemler de, bu vazgeçiş görünürde terörist adayının rızasına dayansa bile, kesin olarak hükümsüzdür.

Anahtar Kelimeler
Doktrinleştirme, Terör Örgütünde Beyin Yıkama, Kişilik, Kişilik Hakkı İhlâli, Kişiliğin Korunması

Abstract
Indoctrination, known as brainwashing, has been used in theories since the beginning of the twentieth century. The aim of indoctrination is to place specific commands into one’s mind like being victim, self-destruction, self-humiliation, egotism, death, homicide, destroying enemy and supposedly martyrization through the use of seductive techniques. The human source of terrorism is formed and protected by professional brainwashing methods. The claim of this study is that the human factor in terrorism can be undermined by the law of persons. Law of persons can challenge brainwashing operations in terror organizations through preventive and litigation law. Personality is an alliance of values including physical, psychological and economic values, which characterize a man. Indoctrination in terrorism means the violation or infringement of personal rights. The awareness of legal protection of personality may create an immunity shield against all kinds of brainwashing methods. Against the violation, which is acquired through brainwashing, all the actions protecting the personality, can be brought if the legal conditions are appropriate. Especially in terms of terror organizations that abuse religions, partial or complete waiver notices of terrorist candidate whom rights and freedoms are given up on, definitely void and null even though it seems as if the terrorist candidate is willing.

Keywords
Indoctrination, Brainwashing in Terror Organization, Personality, Infringement, Protection of Person