Son SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Slavka Hlásna - Dr. Özcan Bayrak - Dr. Onur Köksal - Dr. Serdar Bulut - Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  30.09.2018

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorDilek SEZGİN MEMNUN - Şafia TURGUT - Hakan ERGÖL  
İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLASILIK KAVRAMINA İLİŞKİN OLUŞTURDUKLARI METAFORLAR Ss, 1-18
METAPHORS OF MIDDLE SCHOOL EIGHTH GRADE STUDENTS ABOUT PROBABILITY CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7688
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

İlknur MAYA - Sedat YAKUT  
2018 YILINDA İLK DEFA UYGULANACAK OLAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA İLİŞKİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 19-37
OPINIONS OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS REGARDING HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS EXAMINATION TO BE APPLIED FOR THE FIRST TIME IN 2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7729
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Sema ALTUN YALÇIN - Paşa YALÇIN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 39-59
THE INVESTIGATION OF THE METAFORIC PERCEPTIONS OF PRE SERVICE SCIENCE TEACHER ON STEM EDUCATIO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7705
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ahmet Oguz AKÇAY - M. Serhat SEMERCİOĞLU  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ÖNERDİĞİ KİTAPLARI ÖĞRETMENLERİN OKUMA DURUMLARI Ss, 61-75
TEACHERS READING STATUS OF LITERATURE RECOMMENDED BY THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7638
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Battal GÖLDAĞ - Sevtap KANAT  
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DURUMLARI Ss, 77-92
DIGITAL LITERACY STATUS OF THE STUDENTS WHO STUDIED FINE ARTS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7736
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

İ.Bakır ARABACI - Ayşe GÜLPINAR  
OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖZYETERLİK ALGILARI İLE ONLARIN YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 93-102
RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPALS' PERCEPTIONS OF SELF-EFFICACY AND THEIR ADMINISTRATION STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7798
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ceylan ÖZBEK AYAZ - Havise GÜLEÇ - Özge ÖZKAN KILIÇ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİMLE TANIŞTIĞI NOKTA: COĞRAFYA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Ss, 103-117
THE POINT THAT PRESCHOOLERS MEET WITH SCIENCE: THE IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7719
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ceren DOĞAN - Belir TECİMER  
ANA SINIFI ÇOCUKLARI İÇİN MÜZİKSEL KAVRAM VE BECERİLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK PİYANO DESTEKLİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ Ss, 119-134
MUSIC ACTIVITIES WITH THE PIANO FOR GAINING MUSICAL CONCEPTS AND SKILLS FOR THE PRE-SCHOOLERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7635
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Sebahat Sevgi UYGUR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN YORDAYICISI OLARAK DUYGUSAL ŞEMALAR Ss, 135-151
EMOTIONAL SCHEMES AS PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY IN UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7641
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Bülent Cercis TANRITANIR - Liva ADİL  
JEFFREY EUGENİDES’ İN MİDDLESEX VE THE VİRGİN SUİCİDE ADLI ROMANLARINDA CİNSİYET KİMLİĞİ KAVRAMI Ss, 153-161
THE CONCEPT OF GENDER IDENTITY IN MIDDLESEX AND THE VIRGIN SUICIDE BY JEFFREY EUGENIDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7647
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Funda KIZILER EMER  
HERTHA KRAEFTNER’İN “BAŞKENTTE” VE INGEBORG BACHMANN’IN “KÖPEK HAVLAMALARI” ADLI ÖYKÜLERİNDE (POST)MODERN DÜNYADA ÖZYABANCILAŞIM VE ANNE-OĞUL YABANCILAŞMASI Ss, 163-181
IN THE STORY OF HERTHA KRAEFTNER’S “IN THE CAPITAL” AND OF INGEBORG BACHMANN’S “BARKING OF DOGS” SELF-ALIENATION AND MOTHER-SON ALIENATION IN (POST)MODERN WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7659
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ahmet KAYINTU  
ZADIE SMITH’İN KAMBOÇYA BÜYÜKELÇİLİĞİ ROMANININ POSTKOLONYAL OKUMASI Ss, 183-200
A POSTCOLONIAL READING OF ZADIE SMITH’S THE EMBASSY OF CAMBODIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7809
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Lokman TANRIKULU  
HEINRICH BÖLL’ÜN “DOKUZ BUÇUKTA BİLARDO”ADLI ESERİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN GIDEON TOURY’NİN EREK ODAKLI KURAMINA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ Ss, 201-209
A CONTRASTIVE ANALYSIS OF “BILLIARDS AT NINE THIRTY”, A NOVEL WRITTEN BY THE GERMAN AUTHOR HEINRICH BÖLL AND TRANSLATED VERSIONS OF THE BOOK ACCORDING TO GIDEON TOURY’S TARGET-ORIENTED THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7669
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

GÖKÇEHAN AYSEL YILMAZ  
GÜFTÎ’NİN TEŞRİFÂTÜ’Ş-ŞU’ARÂ’SINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRMELERDE KULLANILAN ÜSLUP Ss, 211-220
GUFTÎ’S WORDING IN HIS NEGATIVE VIEWS WITHIN TESRIFÂTU’S-SU’ARÂ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7664
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Tülin ARSLAN  
BURSALI RAHMÎ’NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ Ss, 221-233
THE UNPUBLISHED POEMS OF BURSALI RAHMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7491
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Banu Hatice GÜRCÜM - Nursel BAYKASOĞLU  
KASTAMONU İLİ HESAP İŞİ İŞLEMELERİNİN TEKSTİL TASARIMINA AKTARILMASI Ss, 235-248
TRANSFERING HESAP IŞI EMBROIDERY OF KASTAMONU PROVINCE INTO TEXTILE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7704
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ayşegül KOYUNCU OKCA - Ayşegül ELİBOL TÜFEKÇİ  
TİRE KENT MÜZESİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMADAKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 249-264
THE PLACE AND IMPORTANCE OF TIRE MUSEUM IN THE PRESERVATION OF CULTURAL LEGACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7776
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Birnaz ER  
MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ KALEMOĞLU KÖYÜ GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ Ss, 265-280
TRADITIONAL WOMEN CLOTHES IN KALEMOGLU VILLAGE OF GORDES DISTRICT OF MANISA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7780
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Rahşan Fatma AKGÜL  
GRAFİK TASARIMINDA DİSTOPYA Ss, 281-298
DYSTOPIA IN GRAPHIC DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7800
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Tolga ŞENOL - Mahpeyker YÖNSEL  
PIET MONDRIAN VE KAZIMIRMALEVICH ÖRNEKLEMİNDE SOYUT YAPITLARIN SOMUT İSİMLERLE ADLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 299-308
A STUDY ON THE OBJECTIVE NAMES OF PURE-ABSTRACT WORKS IN PIET MONDRIAN AND KAZIMIR MALEVICH SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7678
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

E. Jessica McKIE  
SERGİLEME TASARIMINDA ZİYARETÇİ VE MEKAN Ss, 309-323
VISITOR AND SPACE IN EXHIBITION DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7764
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

M. Fatih YALÇIN  
MEMLÜKLER DÖNEMİNDE KALAVUN HASTANESİ Ss, 325-337
THE QALAWUN HOSPITAL DURING MAMLUK PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7773
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mehmet KILIÇARSLAN  
AYNU’L-A’YÂN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 339-356
AN EVALUATION ON AYNU'L-A'YAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7791
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Yaşar ACAT  
İLAHİYAT FAKÜLTELERİ HAZIRLIK SINIFLARINDA OKUTULAN DERS KİTAPLARININ DİL BECERİLERİ ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ Ss, 357-370
THE ROLE OF TEXTBOOKS USED IN PREP CLASSES IN THE FACULTIES OF THEOLOGY IN LANGUAGE SKILLS TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7837
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Hicran Hanım HALAÇ - İpek DEMİR  
KÜTAHYA BAŞMELEK KİLİSESİ’NDEKİ BOZULMALAR Ss, 371-388
DISTURBANCES IN KUTAHYA BASMELEK CHURCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7673
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Betül ALTAY TOPCU  
TÜRK TARIM SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ: GIDA VE CANLI HAYVAN ÜRÜN GRUBU Ss, 389-404
COMPETITIVENESS OF THE TURKISH AGRICULTURAL SECTOR: FOOD AND LIVE ANIMAL PRODUCT GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7656
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Bahattin KELEŞ  
SELÇUKLU-MERVANOĞULLARI İLİŞKİSİ VE DİYARBEKİR BÖLGESİ’NİN SELÇUKLU HAKİMİYETİNE ALINMASI Ss, 405-416
SELJUK – MARWANIDS RELATIONSHIP AND SELJUKIAN DOMINATION OF DIYARBEKIR REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7668
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Çağatay YÜCEL  
SAVUNMA VE SALDIRI SİSTEMİ OLARAK KULELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ Ss, 417-434
HISTORICAL DEVELOPMENT OF TOWERS AS DEFENCE AND ATTACK SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7715
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Önder DENİZ  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TUTUKLU GAZETECİLER SORUNU Ss, 435-446
IMPRISONED JOURNALISTS PROBLEM IN DEMOCRATIC PARTY PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7771
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Serdar GENÇ  
BİR MEKÂN İNCELEMESİ OLARAK BEŞİKTAŞ’TA DÜKKÂNLAR (1750-1850) Ss, 447-460
SHOPS IN BESIKTAS: A PLACE EXAMINATION (1750-1850)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7833
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Bünyamin UZUN - Enes BALOĞLU  
AMERİCAN HİSTORY X FİLMİNİN ALIMLAMA ANALİZİ Ss, 461-472
AMERICAN HISTORY X MOVIE’S RECEPTION ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7795
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Pınar KİRİŞ - Elvan OKUTAN  
HASTANE VE HEKİM SEÇİMİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ: SAKARYA İLİNDE BULUNAN ÖZEL HASTANELERDE BİR UYGULAMA Ss, 473-484
THE PLACE OF SOCIAL MEDIA IN THE SELECTION OF HOSPITALS AND PHYSICIANS: AN APPLICATION IN PRIVATE HOSPITALS IN SAKARYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7709
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Selim ÇIN  
DEMOKRATİK YÖNETİM GELENEĞİNDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞİN GEREKÇELERİ Ss, 485-502
GOVERNMENTAL SYSTEMS IN DEMOCRATIC GOVERNANCE TRADITION AND REASONS FOR TRANSITION TO PRESIDENTIAL SYSTEM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7792
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Gürhan YELLİCE  
İZMİR’DE MEGALİ İDEA’NIN SON GÜNLERİ: 30 AĞUSTOS 1922’DEN 15 EYLÜL 1922’YE YUNAN BASININDA “KÜÇÜK ASYA FELAKETİ” Ss, 503-530
THE LAST DAYS OF MEGALI IDEA IN IZMIR: FROM 30 AUGUST TO 15 SEPTEMBER THE ASIA MINOR DISASTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7851
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Adnan ARSLAN  
BİR DEVRİMİNİN FETAL ÖLÜMÜNE İLİŞKİN OTOPSİ RAPORU: MEHÂ HASEN’İN UMTİ SABÂHAN EYYETUHE’L-HARB ROMANI Ss, 531-545
AUTOPSY REPORT ON THE FETAL DEATH OF A REVOLUTION: MEHÂ HASEN'S OMTI SABAHAN EYYETUHE'L-HARB NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7774
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Fatıma Zahra Nahmar  
THE SECRET OF THE BEAUTY OF THE SPEECH OF THE PROPHET Ss, 547-553
THE SECRET OF THE BEAUTY OF THE SPEECH OF THE PROPHET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7645
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız